Praxis Watch

sreda, 28. maj 2014.

ENS pokrenula kampanju za zaštitu lica bez državljanstva u Evropi

Evropska mreža za pitanja apatridije poziva sve evropske lidere i liderke da potpišu peticiju za zaštitu lica bez državljanstva.

Činjenica da u Evropi danas još uvek živi oko 600,000 lica bez državljanstva pokazuje da se na akciju odavno čeka. Sada je vreme za akciju.

Nedavno istraživanje pokazalo je da nedostatak načina na koji lica bez državljanstva mogu da regulišu svoj status ta lica dovodi u rizik od kršenja niza ljudskih prava. Mnoga lica bez državljanstva su siromašna ili primorana da spavaju na ulici. Drugi se nalaze u dugotrajnom imigracionom pritvoru uprkos tome što nemaju izgleda za povratak u zemlju porekla. Samo mali broj je u mogućnosti da prekine ovaj krug dok većina ostaje u pravnom vakumu.

Planirano je da se kampanja sprovede istovremeno sa obeležavanjem šezdesetogodišnjice Konvencije o statusu lica bez državljanstva iz 1954. godine i da se problem apatridije približi velikom broju ljudi. Kampanja će dostići vrhunac 14. oktobra 2014. godine kada će se širom Evrope organizovati akcije za borbu protiv apatridije i kada će se ova peticija predati evropskim liderima i liderkama.

Pročitano 11366 puta
Tagovano
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action