Praxis Watch

utorak, 3. mart 2015.

Organ uprave naložio NN licu da ukloni plakate "Stop azilu"

Praxis je u oktobru 2014. godine prijavio Odeljenju za komunalnu inspekciju Gradske opštine Mladenovac postojanje plakata sa natpisom „Stop azilu“, čime se vređaju prava tražilaca azila i širi ksenofobija i netrpeljivost.

Organ uprave je brzo reagovao i za samo 4 dana doneo rešenje kojim nalaže „NN licu da u roku od dva dana od prijema rešenja“ ukloni plakate. Uz rešenje priložene su i fotografije koje dokumentuju da je komunalni inspektor izašao na teren i konstatovao činjenično stanje.

Da apsurd bude još veći, organ uprave je u rešenju naveo član Odluke o oglašavanju na teritoriji Grada Beograda (u daljem tekstu Odluka) suprotno kome su plakati zalepljeni, ali ne i član Odluke koji jasno upućuje na to kako izvršiti upravnu meru uklanjanja nezakonito postavljenih plakata u slučajevima kada je lice koje ih je postavilo nepoznato. Naime, u članu 34 stavu 5 Odluke nedvosmisleno se navodi da „ako je rešenjem inspektora naloženo uklanjanje plakata, a lice kome je mera naložena ne postupi po rešenju ili je lice koje je lepilo plakat nepoznato, rešenje se može izvršiti preko subjekta kome je grad, odnosno gradska opština poverila održavanje čistoće“.

Praxis je podneo žalbu Sekretarijatu za inspekcijske poslove Gradske uprave Grada Beograda što je rezultiralo drugostepenim rešenjem u kojem ovaj organ žalbu odbija kao neosnovanu, dok se istovremeno i sam poziva na član 34 stav 5 Odluke. Nakon toga, Praxis je podneo tužbu Upravnom sudu.

I dok organi uprave „uvežbavaju“ primenu prava, nedopustivo je da sporni plakati šire paniku među stanovnicima Mladenovca i tražiocima azila porukom „Oni kod nas, a mi?“.

Pročitano 26739 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action