Praxis Watch

ponedeljak, 23. mart 2015.

Praxis dao komentare na Zakon o socijalnoj zaštiti

Dana 10.02.2015. godine održan je radni sastanak predstavnika Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i OCD koji je, u okviru procesa izrade novog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti (ZID ZSZ), organizovala Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade RS. Cilj sastanka bio je da se predstavnicima OCD omogući da svojim komentarima doprinesu unapređenju zakonskog okvira u ovoj oblasti.

Praxis je prisustvovao sastanku i izneo predloge čije usvajanje bi doprinelo jednostavnijem ostvarivanju prava na socijalnu zaštitu, te je u tom cilju traženo:

  • da se briše član 84 ZSZ koji predviđa obavezu podnosilaca zahteva za novčanu socijalnu pomoć (NSP) da podnesu tužbu protiv srodnika koji su dužni da ih izdržavaju po Porodičnom zakonu,
  • da se izričito predvidi obaveza centara za socijalni rad da prikupljaju dokaze po službenoj dužnosti.

Nastojanje da se obezbedi olakšan pristup pravima uočljivo je i u predlozima koji su potekli od predstavnika brojnih drugih OCD. Ipak, ostaje da se vidi u kojoj meri će izmene ZSZ odražavati predloge iznete na radnom sastanku. U Izveštaju sa sastanka najavljeno je da će Ministarstvo, nakon izrade prvog radnog Nacrta ZID ZSZ, pismeno obrazložiti zašto određeni komentari, u celosti ili delimično, nisu integrisani u tekst Nacrta, kao i da će biti omogućeno naknadno dostavljanje ili preciziranje komentara.

Praxis će nastaviti da prati proces izmena ZSZ i da se zalaže za usvajanje rešenja koja bi olakšala pristup pravima na socijalnu zašitu.

Za više informacija videti vest: Praxis na radnom sastanku povodom izmena Zakona o socijalnoj zaštiti

Pročitano 13034 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action