Praxis Watch

utorak, 7. april 2015.

Saopštenje Praxisa povodom Svetskog dana Roma

Povodom Svetskog dana Roma šaljemo najlepše želje svojim sugrađanima romske nacionalnosti.

Podsećamo da mnogi Romi u Srbiji i dаlје žive u dubokom siromaštvu, suоčаvајu se sa kršenjem ljudskih prava, diskriminаciјom, antiromskom retorikom, kao i nasiljem koje ugrožava njihov život i povređuje dostojanstvo.

Srbija ne može da napreduje ukoliko deo njenog stanovništva ostane na marginama društva.  Nova Strategija za unapređenje položaja Roma, čija izrada je u toku, mora da sadrži rešenja za propuste i neadekvatne mere uočene u sprovođenju prethodne Strategije. To se prvenstveno odnosi na uspostavljanje tela koje će biti odgovorno za praćenje ostvarivanja ciljeva Strategije i Akcionog plana, unapređenje mera za zapošljavanje i ekonomsko osnaživanje Roma i Romkinja, poboljšanje uslova života u romskim naseljima u pogledu infrastrukture i statusa naselja, unapređenje sistema socijalnog stanovanja, obezbeđivanje kontinuiteta u obrazovanju, posebno romskih devojčica, rešavanje problema segregacije romske dece u školama i uopšte na prevenciju i suzbijanje diskriminacije romske populacije. Srbija posebnu pažnju treba da obrati na jačanje kapaciteta organa javne vlasti za planiranje i sprovođenje predviđenih mera, kao i na to da obezbedi odgovarajuća sredstva u budžetu za sprovođenje Strategijom postavljenih ciljeva.  

Pročitano 23669 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action