Praxis Watch

sreda, 7. oktobar 2015.

Mesecima do prijave prebivališta

Zbog nezakonitog postupanja službenika Policijske stanice u Bujanovcu, klijentkinja Praxisa N. R. mesecima nije bila u mogućnosti da prijavi prebivalište.

N. R. se krajem 2014. godine preselila iz Beograda u Bujanovac gde je zasnovala vanbračnu zajednicu. Shodno tome, obratila se policiji sa zahtevom za prijavu prebivališta na adresi prebivališta svog vanbračnog partnera. Iako je u ovom slučaju nesporna primena zakonom predviđene mogućnosti prijave adrese prebivališta, policija je usmeno odbijala zahtev N. R, zahtevajući od nje da lažno prijavi prebivalište u Bujanovcu, kao zakupac stana.

S obzirom na to da je policija usmeno odbijala njen zahtev, N. R. je iskoristila mogućnost podnošenja zahteva nadležnom organu putem pošte. Postupajući po zahtevu, Policijska stanica u Bujanovcu je sprovela terensku kontrolu i pozvala N. R. radi davanja izjave u vezi sa podnetim zahtevom, ali nije preduzimala nikakve dalje radnje u postupku. Tek nakon što je Praxis ukazao na nezakonito postupanje PS Bujanovac u ovom slučaju na obuci za matičare, zamenike matičara, radnike centara za socijalni rad i policijskih uprava Pirotskog, Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga, održanoj 12.6.2015. godine u Pirotu, kao i nakon dodatnih konsultacija policijske službenice sa Praxisom, Policijska stanica u Bujanovcu je konačno odobrila prijavu prebivališta N. R.

Zabrinjavajuće je propuštanje organa koji je umesto da primenom propisa promoviše zakonom garantovana prava, zapravo nastojao da ih umanji.

Pročitano 11266 puta
Tagovano
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action