Izveštaji Praxisa

 

Položaj interno raseljenih lica

 

Preuzmite izveštaj: OVDE

 

 Preuzmite izveštaj: OVDE

 

Preuzmite izveštaj: OVDE

utorak, 1. oktobar 2013.

Zaštita Roma od diskriminacije

 

Preuzmite izveštaj: OVDE

Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action