Izveštaji Praxisa

 

Preuzmite izveštaj: OVDE

subota, 15. decembar 2012.

Bez prebivališta, bez prava

 

 

 

Preuzmite izveštaj: OVDE

 

Preuzmite izveštaj: OVDE

Preuzmite izveštaj: OVDE

Godišnji izveštaj Praxisa za 2011.

Preuzmite izveštaj: OVDE

Objavljen izveštaj Slabosti sistema zaštite od nasilja u porodici u sedam slika

 

Preuzmite izveštaj: OVDE

Lica u riziku od apatridije u Srbiji

 

Preuzmite izveštaj: OVDE

Praxisov Izveštaj o prvoj godini sprovođenja projekta - NMFA

 

Preuzmite izveštaj: OVDE

Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action