Praxis Watch

sreda, 16. april 2014.

Nezakonito obrađivanje podataka o ličnosti stanovnika socijalnih stanova i kontejnerskih naselja

Sekretarijat za socijalnu zaštitu Grada Beograda - Sektor za raseljavanje nehigijenskih naselja i socijalno stanovanje nezakonito obrađuje podatke o ličnosti Roma koji stanuju u socijalnim stanovima i kontejnerskim naseljima koja su formirana nakon sprovedenih prinudnih iseljenja.

Praxis, druge domaće i međunarodne organizacije, kao i Zaštitnik građana, redovno primaju dopise Sekretarijata za socijalnu zaštitu u kojima se, prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, nalaze naročito osetljivi podaci o ličnosti stanovnika kontejnerskih naselja i socijalnih stanova a koje Sekreterijat navodi u ovim dopisima (imena i prezimena, jedinstvene matične brojeve građana i druge podatke stanovnika) u cilju „redovnog obaveštavanja o porodicama iz novoformiranih naselja i socijalnih stanova koje, i pored velikih napora koje Grad ulaže u unapređenje položaja Roma, odbijaju da se prilagode boljim uslovima života i remete život drugih porodica koje žele da žive normalno“.

Početkom septembra 2013. godine, Praxis je Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti podneo prijavu protiv Gradske uprave Grada Beograda zbog nezakonite obrade podataka o ličnosti. U sprovedenom nadzoru, Poverenik je utvrdio da broj i vrsta podataka koji se obrađuju nije srazmeran svrsi obrade čime je ova obrada nedozvoljena u smislu člana 8. tačke 7. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Zbog toga je Poverenik za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti upozorio Sekretarijat za socijalnu zaštitu grada Beograda na nedozvoljenost obrade i ostavio rok od 15 dana za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti od dana prijema upozorenja Poverenika.

Ostaje nejasno zašto Poverenik za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti nije Sekretarijatu za socijalnu zaštitu Grada Beograda zabranio dalju obradu podataka o ličnosti i naredio brisanje podataka koji su prikupljeni bez pravnog osnova.

Za više informacija videti saopštenje: Gradska uprava Grada Beograda nezakonito obrađivala podatke o lilčnosti stanovnika socijalnih stanova i kontejnerskih naselja

Pročitano 10875 puta
Tagovano
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action