Edukacija i obuka

četvrtak, 28. februar 2008.

Projekat Pravna klinika za izbegličko pravo

Projekat Pravna klinika za izbegličko pravo je iniciran od strane UNHCR-a na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu u junu 2006. godine. Pravna klinika je počela da sarađuje sa Praxisom u februaru 2007. godine. Saradnja je u početku bila neformalna, da bi od 1. januara 2008. postala sastavni deo projekta.

Teoretski deo nastave odvija se na Pravnom fakultetu, u okviru kog studenti imaju priliku da se detaljno upoznaju sa osnovama međunarodne zaštite izbeglica, ulogom države u tom sistemu, kao i mandatom UNHCR-a. Sastavni deo teoretske obuke je i upoznavanje sa osnovnim principima rada sa izbeglicama i tražiocima azila, te osnovama procedure utvrđivanja izbegličkog statusa.

Praktični deo nastave, koji se odnosi na pravnu zaštitu izbeglica i interno raseljenih lica u Srbiji, obavlja se u Praxisu, a uključuje rad u kancelariji i na terenu. Terenski rad podrazumeva posete raseljeničkoj populaciji u kolektivnim centrima, romskim naseljima i privatnom smeštaju. Kroz praktičan rad, studentima je omogućeno da bolje razumeju teoretski deo nastave, tako što se upoznaju sa pravnim problemima sa kojima se suočava raseljenička populacija, kao i administrativnim i sistemskim preprekama u pristupu osnovnim ljudskim pravima.

Pročitano 16382 puta
Tagovano
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action