Edukacija i obuka

četvrtak, 1. februar 2007.

Studenti prava na praksi u Praxisu

Projekat Pravne klinike za izbegličko pravo pokrenuli su UNHCR i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu u junu 2006. godine. Osnovna ideja projekta je promovisanje ovog inovativnog modela nastave za studente prava i, u isto vreme, razvijanje jednog važnog dela budućeg sistema besplatne pravne pomoći za izbeglice i tražioce azila u Srbiji.

Klinika je počela sa radom u oktobru 2006. Teoretski deo projekta odvija se na Pravnom fakultetu i studenti tu imaju priliku da se detaljno upoznaju sa osnovama međunarodne zaštite izbeglica, ulogom države u tom sistemu, kao i mandatom UNHCR-a. Sastavni deo teoretske obuke je i upoznavanje sa osnovnim principima rada sa izbeglicama i tražiocima azila, te osnovama procedure utvrđivanja izbegličkog statusa.

Na inicijativu UNHCR-a, od februara 2007. studentima je omogućeno da se kroz praktičan rad u Praxisu upoznaju sa pravnim problemima sa kojima se suočavaju izbeglice i interno raseljena lica. Praktični deo nastave uključuje rad u kancelariji i na terenu. Terenski rad podrazumeva posete raseljeničkoj populaciji u kolektivnim centrima, romskim naseljima i privatnom smeštaju.

Sticanje praktičnog znanja i veština omogućava polaznicima Pravne klinike aktivno uključivanje u pravnu pomoć koja se pruža raseljeničkoj populaciji, pod nadzorom pravnika iz UNHCR-a i Praxisa koji se bave pravnom zaštitom.

Pročitano 15013 puta
Tagovano
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action