Edukacija i obuka

ponedeljak, 16. jul 2007.

Studentima Pravnog fakulteta dodeljeni sertifikati o obavljenoj praksi u Praxisu

U junu 2006. godine UNHCR i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu pokrenuli su projekat Pravne klinike za izbegličko pravo s ciljem da promovišu ovaj inovativni model nastave za studente prava i istovremeno razviju jedan važan deo sistema besplatne pravne pomoći za izbeglice i tražioce azila u Srbiji.

Teorijski deo projekta odvijao se na Pravnom fakultetu gde su studenti imali priliku da se upoznaju sa osnovama međunarodne zaštite izbeglica, sa osnovnim principima rada sa izbeglicama i tražiocima azila, osnovama procedure utvrđivanja izbegličkog statusa, kao i sa ulogom države u tom sistemu.

U okviru praktičnog dela projekta, studenti su od februara 2007. godine bili na praksi u nevladinoj organizaciji Praxis. Studenti su u kancelariji upoznati sa pravnim problemima sa kojima se suočavaju izbeglice i interno raseljena lica, a zajedno sa pravnicima Praxisa posećivali su raseljeničku populaciju u kolektivnim centrima i nelegalnim romskim naseljima širom Srbije.

Nakon uspešno obavljene prakse, 27. juna 2007. godine Praxis je dodelio studentima sertifikate. Kako se ovaj projekat pokazao zanimljivim i korisnim za polaznike Pravne klinike, Praxis će nastaviti saradnju sa UNHCR-om i Pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu tako da će i buduće generacije studenata imati priliku da se na isti način upoznaju sa praktičnim radom sa raseljeničkom populacijom.

Pročitano 15841 puta
Tagovano
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action