Edukacija i obuka

ponedeljak, 21. oktobar 2013.

Održan okrugli sto Doprinos socijalnoj inkluziji i borbi protiv diskriminacije marginalizovane populacije u Srbiji

Dana 14. oktobra 2013. godine, Praxis je organizovao u Beogradu okrugli sto „Doprinos socijalnoj inkluziji i borbi protiv diskriminacije marginalizovane populacije u Srbiji” u okviru istoimenog projekta finansiranog od strane Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Norveške.

Na okruglom stolu su, pored predstavnika Praxisa i partnera u sprovođenju projektnih aktivnosti iz organizacija Edukativni centar Roma iz Subotice i Osvit iz Niša, u svojstvu uvodničara na pojedine teme govorili i Davor Rako, nacionalni službenik za pravnu zaštitu UNHCR, Jasmina Benmansur, pomoćnica ministra iz Ministarstva pravde i državne uprave, Zorica Lončar Kasalica, načelnica Uprave za upravne poslove Ministarstva unutrašnjih poslova, Goran Bašić, zamenik Zaštitnika građana za pitanja nacionalnih manjina, Žarko Šunderić, menadžer Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i Marija Zarić iz kancelarije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

U okviru tri sesije koje su se odnosile na upis u matičnu knjigu rođenih, sticanje državljanstva, prijavu prebivališta i pristup ličnim dokumentima, zatim na pristup socioekonomskim pravima i zaštitu od diskriminacije, predstavljeni su rezultati i promene postignute u prethodne tri godine, a koje se odnose na normativni okvir i praksu postupanja nadležnih organa i institucija u ostvarivanju navedenih prava. Istovremeno su predstavljeni i najznačajniji problemi u ostvarivanju prava, a kroz diskusiju su iznete neke od mogućnosti olakšavanja pristupa pravima socijalno ugrožene i marginalizovane populacije.

Okrugli sto okupio je 48 učesnika, predstavnika lokalnih organa i institucija, resornih ministarstava, kao i nevladinih i međunarodnih organizacija.


Preuzmite: Dnevni red
Preuzmite: Prezentacija o zaštiti Roma od diskriminacije

Pročitano 8533 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action