Diskriminacija

utorak, 15. mart 2016.

Kako se borimo protiv rasizma, diskriminacije i netolerancije: od ideje do akcije, od teorije do prakse

Približava se 21. mart, Međunarodni dan borbe protiv rasne diskriminacije. Svake godine, upravo tim povodom, mreža UNITED koordinira Nedeljom evropske akcije protiv rasizma, tokom koje orgаnizаcije širom Evrope, sledeći princip jednakosti za sve, pokreću brojne aktivnosti s ujedninjenim stavom i porukama protiv rаsizma, fаšizma, diskriminacije i netolerancije.

Kako se borimo protiv rasizma, diskriminacije i netolerancije dok svedočimo zatvaranju granica, katastrofalnim i mahom bespomoćnim situacijama u kojima se nalaze izbeglice i tražioci azila, ksenofobnim reakcijama, rasistički motivisanim aktima nasilja, govoru mržnje, segregaciji romske dece u školama, otvorenoj netrpeljivosti i napadima na pripadnike LGBT zajednice?

Tokom Nedelje evropske akcije protiv rasizma predstavićemo vam niz saznanja i priča sa kojima se susrećemo u svakodnevnom radu. Na ovaj način želimo da ukažemo na goruću potrebu za akcijama, otvorenim i glasnim istupanjem protiv društvene nepravde i nepoštovanja ljudskih prava, ali i na načine na koje možemo, pojedinačno ili kolektivno, istupiti i reći NE rasizmu, netoleranciji i diskriminaciji.

Pročitano 8958 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action