Diskriminacija

četvrtak, 17. mart 2016.

Kako se borimo protiv rasizma, diskriminacije i netolerancije: kako se borimo za pravo na obrazovanje

U Višem sudu u Beogradu je danas, 17. marta 2016. godine, zaključena glavna rasprava po tužbi za utvrđivanje diskriminacije koju smo u novembru 2015. godine podneli protiv Opštine Smederevska Palanka koja je devojčici sa potpuno oštećenim vidom uskratila pravo na prevoz do škole i nazad do kuće, a na taj način i mogućnost školovanja. Naime, Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja propisuje da se u budžetu jedinice lokalne samouprave obezbede sredstva za prevoz, smeštaj i ishranu dece i učenika sa smetnjama u razvoju, bez obzira na udaljenost mesta stanovanja od škole. 

Kako devojčici pri polasku u prvi razred, 2012. godine, pomenuta podrška nije obezbeđena, otac devojčice i škola koju devojčica pohađa podneli su zahtev za obezbeđivanje prevoza. Nakon što je reakcija predsednika Opštine izostala, otac devojčice podneo je pritužbu i Poverenici za zaštitu ravnopravnosti, u februaru 2015. godine. Poverenica je utvrdila da je Opština Smederevska Palanka propuštajući da obezbedi prevoz učenici izvršila akt diskriminacije na osnovu njenog invaliditeta. Tom prilikom, Poverenica je Opštini Smederevska Palanka uputila preporuku da preduzme sve neophodne mere kako bi devojčici obezbedila prevoz. Kako Opština nije postupila u skladu sa preporukom poverenice, podneli smo pomenutu tužbu i zahtevali da se Opština obaveže da će devojčici obezbediti sredstva za prevoz do škole i nazad do kuće tokom školovanja.

Tužbom je ujedno zahtevano i određivanje privremene mere, kojom bi se devojčici do pravosnažnog okončanja postupka obezbedili uslovi za redovno pohađanje nastave. Iako je rešenje o privremenoj meri doneto u februaru ove godine, devojčici još uvek nije obezbeđen adekvatan prevoz do škole. 

Dok čekamo odluku suda po podnetoj tužbi, još jednom podsećamo da je Republika Srbija prema Konvenciji o pravima deteta i Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom obavezna da osigura obavezno i besplatno obrazovanje na ravnopravnim osnovama i bez diskriminacije. Takođe, Ustav Republike Srbije, Zakon o zabrani diskriminacije, Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom i zakoni i podzakonski akti iz oblasti obrazovanja eksplicitno zabranjuju diskriminaciju osoba sa invaliditetom u svim sferama života.

Videti saopštenje: Opština Smederevska Palanka diskriminisala učenicu sa invaliditetom

Pročitano 7621 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action