Diskriminacija

četvrtak, 3. avgust 2017.

Poziv advokatima i advokatkinjama da učestvuju u Programu strateškog parničenja u vezi sa ostvarivanjem prava na ravnopravnost i zabranu diskriminacije u Srbiji

Equal Rights Trust (ERT), Udruženje građana Praxis (Praxis) i Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda (Sandžački odbor) pozivaju advokate i advokatkinje da se prijave ako žele da učestvuju u Programu strateškog parničenja za pravnike u Srbiji kako bi koristili strateško parničenje u okviru domaćeg pravosudnog sistema radi ostvarivanja prava na ravnopravnost i zabranu diskriminacije. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar 2017.

Izabrani advokati i advokatkinje će biti odgovorni za:

  • sve pripreme koje su potrebne za pokretanje postupka, uključujući:
  • prikupljanje dokaza i vođenje intervjua;
  • razmatranje relevantnog zakonodavstva; 
  • sastavljanje podnesaka, uključujući razradu argumentacije i korišćenje međunarodnog i komparativnog prava koje je relevantno za određeni slučaj; 
  • sva pojavljivanja na sudu i
  • svu komunikaciju sa klijentom. 

Svaki advokat/advokatkinja će dobiti honorar od 800 EUR da pokrije troškove parničenja u okviru domaćeg pravosudnog sistema.  

Pročitajte više o pozivu ovde

Pročitano 9160 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action