Migracije

petak, 24. jul 2015.

PROACTION priručnik o antidiskriminatornim standardima prilikom postupanja prema tražiocima azila i deci bez pratnje u migracijama

U okviru projekta “PROACTION“ koji se bavi zaštitom od diskriminacije tražilaca azila i dece bez pratnje u migracijama kroz razvoj efektivne podrške i antidiskriminatornih politika, nastao je Priručnik sa materijalima za trening.

Priručnik sadrži materijale u vezi sa diskriminacijom azilanata, uključujući migrante u pritvoru i decu bez pratnje u migracijama,  kao i obaveze koje bi Republika Srbija trebalo da ispuni kako bi ih zaštitila od diskriminacije. Materijal uzima u obzir rezultate Agencije Evropske unije za fundamentalna prava (FRA) i oslanja se na iste, koristeći Priručnik za nediskriminaciju koji je ova agancija proizvela kao referentni dokument.Tekstovi su zasnovani na zakonima i sudskim praksama sistema Ujedinjenih nacija, Evropske unije i Saveta Evrope.

Projekat “PROACTION - Zaštita od diskriminacije tražilaca azila i dece bez pratnje u migracijama“  finansira Evropska unija u okviru programa Podrška civilnom društvu 2013. Projekat se sprovodi u saradnji sa Grupom 484 i Međunarodnom komisijom pravnika.

Priručnik možete preuzeti ovde.

 

Pročitano 8320 puta
  • 1
  • 2
  • 3

Pristup pravima i integracija povratnika po sporazumu o readmisiji

Problemi IRL u pristupu imovinskim pravima na Kosovu - u 7 slika

Zaštita prava interno raseljenih lica - u očekivanju trajnog rešenja

Izvestaji praxisa

 

POPULARNI TAGOVI

 

Praxis watch

Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action