Program statusnih i socioekonomskih prava

ponedeljak, 24. septembar 2018.

Država se obavezala da osigura ispunjenje prava na prijavu rođenja svakog deteta

Vlada Republike Srbije je, u saradnji sa Evropskom komisijom, organizovala četvrti po redu seminar „Socijalna uključenost Roma i Romkinja u Republici Srbiji 2017. godine“ u oktobru 2017. godine. Seminar  je deo programa Evropske komisije koji se od 2011. godine organizuje na svake dve godine, a posvećen je položaju Roma u regionu i predstavlja osnovnu platformu za razgovor o ovoj temi sa vlastima u Srbiji. Na seminaru je bilo reči o merama za unapređenje položaja Roma u sistemu obrazovanja, o preduzetim aktivnostima i problemima uočenim na nacionalnom i lokalnom nivou u oblasti zapošljavanja, o socijalnom i zdravstvenom osiguranju Roma, stanovanju i legalizaciji romskih naselja kao i o izazovima i mogućim rešenjima kada je reč o pristupu ličnim dokumentima i položaju interno raseljenih i povratnika po Sporazumu o readmisiji.

Na seminaru održanom u oktobru 2017. godine definisani su prioriteti za naredni period u vidu Operativnih zaključaka koji ujedno predstavljaju obaveze Srbije za period od 2017-2019. godine i uz Akcioni plan za poglavlje 23 čine ključne elemente zakonodavnog okvira za inkluziju Roma u Srbiji.

Ivanka Kostić, izvršna direktorka Praxisa, je na seminaru ponovo ukazala na problem sa kojim se suočavaju roditelji bez ličnih dokumenata pri upisu novorođene dece i zagovarala da se to pitanje mora sistemski regulisati izmenama relevantnih propisa/podzakonskih akata. 

Operativnim zaključcima, koji su nedavno objavljeni,  pored ostalog, predviđa se da će Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu (MDULS) nastaviti da prati stanje u oblasti ostvarivanja prava na upis u matičnu knjigu rođenih u skladu sa relevantnim zakonima. 

Pogotovu je važno što je predviđena obaveza da MDULS u saradnji sa MUP-om i Ministarstvom zdravlja osigura ispunjenje prava na prijavu rođenja dece rođene u zdravstvenim ustanovama čiji roditelji nemaju lična dokumenta, kao i dece rođene van zdravstvenih ustanova. 

Ispunjenjem ovog cilja, predupredila bi se pojava novih slučajeva pravno nevidljivih lica i lica bez državljanstva. Deci čiji roditelji ne poseduju lična dokumenta bilo bi omogućeno da se upišu u matičnu knjigu rođenih odmah po rođenju, a time bi im se osigurao i pristup drugim  osnovnim pravima. 

Tekst Operativnih zaključaka možete pogledati OVDE.

Pročitano 10349 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action