Program statusnih i socioekonomskih prava

petak, 28. septembar 2018.

MDULS smatra da nema razloga za izmenu podzakonskih akata

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) smatra da nema razloga za izmenu podzakonskih akata koji onemogućavaju upis u matičnu knjigu rođenih odmah po rođenju dece čiji roditelji ne poseduju lične dokumente. Takav stav proizlazi iz odgovora koji je ovo ministarstvo uputilo Praxisu povodom nedavno upućenog apela  MDULS-u da izmeni odredbe dva podzakonska akta (Uputstva o vođenju matičnih knjiga i obrascima matičnih knjiga i Pravilnika o postupku izdavanja prijave rođenja deteta i obrascu prijave rođenja deteta u zdravstvenoj ustanovi). Apelom je istaknuto da su ovi akti u suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije, Porodičnim zakonom i ratifikovanim međunarodnim konvencijama, jer mnogu decu nakon rođenja ostavljaju bez upisa u matične knjige odmah po rođenju .

MDULS je u svom odgovoru prenebregao ove argumente, navodeći da je u normativnom okviru omogućeno da svako lice bude upisano u matičnu knjigu rođenih. Takođe, ocenilo je da su problemi upisa u matičnu knjigu rođenih potpuno prevaziđeni. Međutim, Ministarstvo nije uzelo u obzir činjenicu da deca čiji roditelji ne poseduju dokumente ne samo da neće moći odmah po rođenju da se upišu u matične knjige, nego će za njih morati da se sprovedu dodatni, često veoma dugotrajni postupci.

Na taj način, Ministarstvo se oglušilo i na mišljenja mnogih međunarodnih organizacija i ugovornih tela UN-a koji su u svojim preporukama Srbiji istakli da se deci čiji roditelji ne poseduju lična dokumenta mora omogućiti upis u matičnu knjigu rođenih odmah nakon rođenja. Ministarstvo je pored toga zanemarilo i svoju obavezu da  osigura ispunjenje prava na prijavu rođenja dece čiji roditelji nemaju lična dokumenta, koja je utvrđena Operativnim zaključcima sa seminara „Socijalna uključenost Roma i Romkinja u Republici Srbiji 2017. godine".

Pročitano 7873 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action