Praxis u medijima

ponedeljak, 11. septembar 2017.

Praxis i mediji o reformi javne uprave u Kraljevu - RTV KV

U Kraljevu je dana 28. jula 2017. godine održan informativni sastanak sa predstavnicima medija, u cilju ukazivanja na značaj reforme javne uprave i uloge medija u tom procesu, kao deo aktivnosti na projektu Doprinos reformi javne uprave u Kraljevu, koji Praxis sprovodi u okviru Projekta unapređivanja kapaciteta civilnog društva Zapadnog Balkana za praćenje reforme javne uprave (WeBER), koji finansira Evropska unija, a sufinansira Kraljevina Holandija.

Marija Dražović, pravna savetnica Praxisa, govorila je o značaju koji reforma javne uprave ima u procesu pridruživanja EU, kao i da predstavlja jedan od prioritetnih zadataka koje Srbija treba uspešno da savlada u tom procesu.

Pogledajte prilog ovde.

Pročitano 6577 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action