Praxis Watch

četvrtak, 22. decembar 2016.

ERRC i Praxis dostavili Komitetu za prava deteta komentare na razmatranje

Evropski centar za prava Roma (ERRC) i Praxis predali su svoje komentare Komitetu za prava deteta (CRC),  koji će se  razmatrati na 74. sednici Komiteta, od 16. januara do 3. februara 2017.

ERRC i Praxis su redovno pratili stanje ljudskih prava Roma u Srbiji i ovi komentari oslikavaju  trenutne prioritete u našem radu u Srbiji.

Za više informacija, videti ovde

Pročitano 8223 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action