Praxis Watch

petak, 16. decembar 2016.

Izveštaj Praxisa o praćenju zaštite i pružanju pomoći i informacija izbeglicama i migrantima u Beogradu u periodu od 16. oktobra do 30. novembra 2016. godine

Početkom novembra, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je poslalo otvoreno pismo međunarodnim humanitarnim i nevladinim organizacijama, navodeći da je neprihvatljivo da organizacije dele hranu, odeću i obuću u centru grada, ili ohrabruju migrante da borave van prihvatnih i azilnih centara, naročito na teritoriji Beograde. 

Humanitarna situacija u Beogradu zabrinjava više nego ikada, sa više od 1000 izbeglica i migranata koji spavaju na otvorenom u parkovima i barakama iza autobuske stanice u centru Beograda, od kojih je nekoliko stotina nepraćene dece, koja žive u ekstremno nehigijenskim uslovima, bez skoro ikakve pomoći. Pored toga, Mađarska je smanjila broj i sada prima samo radnim danima i to 20 ljudi dnevno. Istovremeno, smeštajni kapaciteti azilnih i prihvatnih centara u Srbiji su skoro puni, uključujući i kapacitete prepunog azilnog centa u Krnjači.

Praxis je u voom periodu pravovremeno i adekvatno informisao ukupno 2722 novopridošlih izbeglica i migranta (1345 odraslih i 927 dece). 

Za više informacija, videti  ovde.

Pročitano 7333 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action