Ostali izveštaji

četvrtak, 27. decembar 2018.

Sprovođenje Akcionog plana za poboljšanje položaja Roma i Sinta u području OEBS-a

Ove godine OEBS obeležava 15 godina od usvajanja Akcionog plana. U ovom trećem Izveštaju o sprovođenju Akcionog plana razmatra se napredak koji su ostvarile države učesnice u sprovođenju odredaba Akcionog plana u proteklih pet godina, sa posebnim naglaskom na povećanje učešća Roma i Sinta u javnom i političkom životu.

Svrha ovog izveštaja je da se procene postignuća u poboljšanju pristupa Roma i Sinta javnom i političkom životu, kao i da se utvrde preostale prepreke za njihovo istinsko uključivanje.  Istovremeno, u izveštaju je predstavljen niz praksi i inicijativa koje su dovele do rezultata, kako bi inspirisale države učesnice i druge relevantne aktere da razmotre mogućnost njihovog usvajanja i primene.  

Izveštaj sadrži informacije prikupljene putem upitnika od većine država učesnica OEBS-a u kojima živi relativno velik broj Roma i Sinta. Druge doprinose su dale misije OEBS-a, romsko civilno društvo i međuvladine i međunarodne organizacije. 

Preuzmite izveštaj ovde.

 

Pročitano 7936 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action