Edukacija i obuka

sreda, 17. oktobar 2012.

Održana javna tribina za pripadnike romske zajednice u Novom Pazaru

U okviru projekta „Ravnopravna šansa za bolje perspektive, jačanje romskog naroda u borbi protiv diskriminacije“ koji sprovodi kancelarija Poverenice za zaštitu ravnopravnosti u saradnji sa Praxisom održana je tribina za pripadnike romske zajednice u Novom Pazaru. Održavanje tribine je deo informativne i edukativne kampanje Poverenice za zaštitu ravnopravnosti u cilju podizanja svesti i osnaživanja osetljive društvene grupe u borbi protiv diskriminacije.

Na tribini su prisustvovali romski aktivisti, lokalno romsko stanovništvo i predstavnici organizacija čije su aktivnosti usmerene na zaštitu i pomoć marginalizovanim i isključenim društvenim grupama, pre svega pripadnicima romske zajednice.

Imajući u vidu u kojoj meri su Romi izloženi diskriminaciji, brој pritužbi kоје su u prоtеklој gоdini pоdnеli pripаdnici rоmskе nаciоnаlnе zајеdnicе i udružеnjа kоја sе bаvе zaštitom prava Rоmа rеlаtivnо је mаli. Na ovaj podatak su posebno skrenuli pažnju predstavnici Poverenice za zaštitu ravnopravnosti i istovremeno pozvali učesnike da na pojavu kršenja prava na jednakost reaguju podnošenjem pritužbi Poverenici, ukazavši da je postupak besplatan, kao i da se pritužba može uputiti poštom. Takođe, podelili su učesnicima štampano izdanje Redovnog godišnjeg izveštaja za 2011. godinu, kao i obrazac pritužbe na romskom jeziku.

Predstavnici Poverenice za zaštitu ravnopravnosti na održanoj tribini, osim što su predstavili instituciju i njenu nadležnost, nastojali su da učesnicima približe sam pojam diskriminacije, pruže detaljne informacije o načinu podnošenja pritužbe i samom toku postupka, kao i značaj i efekte odluka nakon sprovedenog postupka po pritužbi. Predstavnica Praxisa se u svom izlaganju osvrnula na pristup osnovnim pravima, odnosno najčešćim problemima i preprekama na putu ostvarivanja istih.

Sa druge strane, učesnici tribine su dobili priliku da iznesu svoja zapažanja i iskustva kada je u pitanju ostvarivanje prava, pa su istakli otežan i veoma često onemogućen pristup elementarnim ljudskim pravima. Pored toga, izrazili su osećanje društvene isključenosti navodeći primere iz svakodnevnog života koji upućuji na stepen obespravljenosti pripadnika romske zajednice.

Zaključeno je da, kada su u pitanju osetljive i marginalizovane društvene grupe, u cilju ostvarivanja faktičke ravnopravnosti neophodno je stvoriti socijalne, političke, ekonomske i druge pretpostavke koje bi obezbedile da pripadnici tih grupa efektivno uživaju prava i slobode. Činjenica je da je za uspešnu borbu protiv diskriminacije neophodno izgraditi tolerantno okruženje i raditi na smanjivanju socijalne distance u odnosu na manjinske grupe. Ali dok se to ne obezbedi, postupak po pritužbama zbog diskriminacije koji sprovodi Poverenica za zaštitu ravnopravnosti predstavlja nesumljivo važan doprinos suzbijanju disriminacije. Zbog toga je posebno važno ovu instituciju učiniti dostupnom građanima, odnosno omogućiti im da zaštite pravo na jednakost kroz postupak pred Poverenicom za zaštitu ravnopravnosti.
Pročitano 10104 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action